nieuws

Amsterdamse Dienst Werk en Inkomen wil nieuw hoofdkantoor op kavel 206A

Geen categorie

De nieuwe Amsterdamse Dienst Werk en Inkomen (een samenvoeging van de Sociale Dienst, Maatwerk en NV Werk, die in 2005 moeten samengaan) wil zijn nieuwe hoofdkantoor vestigen op Kavel 206A in Amsterdam-Zuidoost.

De Dienst Werk en Inkomen zoekt in totaal 32.000 m2 voor zijn nieuwe hoofdkantoor. Kavel 206A, tegenwoordig ook bekend als Plaza Arena, ligt tegenover het Atlas-kantorencomplex, vlak bij Villa Arena en het stadion van Ajax. De kavel biedt mogelijkheden voor 110.000 m2 kantoorruimte en is opgedeeld in negen onderkavels. Een aantal gebouwen staat op het punt te worden afgeleverd, voor een aantal andere is een betaalde optie uitgegeven en voor een paar is nog steeds geen optie uitgegeven. Onderkavel 1 is van G&S (een betaalde optie voor 8000 m2) en is nog niet in uitvoering. Onderkavel 2 is eveneens een betaalde optie van G&S en daarop is evenmin met bouwen begonnen. Onderkavels 3 en 9 zijn ontwikkeld door Van den Bruele Kaufman (respectievelijk 12.000 m2 en 12.000 m2) en deze gebouwen worden binnenkort opgeleverd. De twee gebouwen zijn van het Duitse vastgoedfonds Deka. De onderkavels 5 en 6 (respecievelijk 11.000 en 13.000 m2), zijn ook ontwikkeld door Van den Bruele Kaufman en eigendom van Rodamco Europe. De beide panden staan op het punt te worden opgeleverd. Kavel 4 is een ontwikkeling van G&S (9000 m2) en is net opgeleverd. De kavels 7 en 8 zijn nog niet bebouwd en het is niet bekend of daarop (nog) opties liggen. Er zijn op dit moment voor geen van de gebouwen/onderkavels huurcontracten afgesloten. Wel lijkt Rodamco Europe Nederland te overwegen van het Atlas-complex naar de eigen nieuwe gebouwen op Plaza Arena te verhuizen. Het Amsterdams Ontwikkelingsbedrijf bereidt op dit moment een notitie voor de gemeenteraad voor waarin wordt geadviseerd te kiezen voor de gebouwen/ontwikkelingen van G&S op de kavels 1, 2 en 4. Dit ondanks het feit dat de gebouwen op de kavels 1 en 2 nog moeten worden neergezet. Verder wekt het bevreemding in de markt, dat het Amsterdams Ontwikkelingsbedrijf niet ingaat op een aanbod van Rodamco Europe om de onderkavels 5 en 6 te kopen. De gebouwen zijn immers gereed en wordt onder de kostprijs aangeboden. Rodamco heeft namelijk de beide gebouwen zwaar afgeboekt tegen het licht van de huidige crisis op de Amsterdamse kantorenmarkt. In een reactie laat een woordvoerder van het Ontwikkelingsbedrijf weten, dat er inderdaad een advies over de onderkavels 1, 2 en 4 wordt uitgebracht aan de gemeenteraad. ‘Wij kiezen hiervoor om verschillende redenen. De twee gebouwen van Rodamco Europe zijn qua uitvoering zo prestigieus en luxe, dat ze niet stroken met de uitstraling van de Dienst Werk en Inkomen. Dat zou onmiddellijk tot een nieuw UWV-schandaal leiden. Ook voldoen ze niet aan de Arbo-eisen voor een gebouw van de Sociale Dienst. Verder zijn de twee gebouwen samen te klein en kiezen we liever voor de mogelijkheid om de nieuwe gebouwen op de kavels 1 en 2 te integreren met het reeds gereed zijnde G&S-gebouw op onderkavel 4. Ten slotte biedt de gefaseerde bouw van de twee resterende gebouwen op de onderkavels 1 en 2 (die in 2005 en 2006 gereed zullen komen, red.) de mogelijkheid de investeringen over een langere termijn uit te strijken. We kiezen verder voor verschillende, kleinere kantoorpanden omdat die makkelijker – als daar reden voor zou bestaan – separaat door zin te verkopen of te verhuren.’ De woordvoerder ontkent overigens berichten uit de markt dat de twee gebouwen van Rodamco Europe onderhands aan de gemeente zouden zijn aangeboden. Volgens de woordvoerder van het Ontwikkelingsbedrijf is de voorgenomen bouw van twee nieuwe kantoorpanden op Kavel 206A niet in strijd met de door de gemeente Amsterdam uitgesproken beleidsvoornemen om de bouw van nieuwe kantoorpanden te beperken. De leegstand in Amsterdam bedraagt op dit moment rond de 20 procent. ‘Voor deze ontwikkelingen zijn reeds opties uitgegeven en voldoen dus aan de richtlijnen die nu worden aangehouden.’

Reageer op dit artikel