nieuws

Alleen leges voor verzoeker bij huurcommissie

Geen categorie

Straks zal alleen degene die een procedure start bij de huurcommissie nog een voorschot op de leges moeten betalen.

Als de verzoeker gelijk krijgt, betaalt de huurcommissie het voorschot (deels) terug. Op dit moment moeten zowel de verzoekende partij als de niet-verzoekende partij een voorschot op de leges betalen. Dit levert veel administratieve handelingen op voor huurcommissies en partijen. Minister Dekker van VROM heeft daarom een wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte naar de Tweede Kamer gestuurd.Met deze wijziging wordt de legesregeling voor alle betrokkenen minder ingewikkeld. De nieuwe procedure beperkt ook de wachttijd, doordat niet meer op de betaling van het voorschot door de niet-verzoekende partij hoeft te worden gewacht. Door de verminderde administratieve rompslomp en door het wegvallen van genoemde wachttijd kunnen de verzoeken om een uitspraak sneller worden afgedaan. De voorzitter van de huurcommissie houdt overigens de mogelijkheid om vrijstelling van het betalen van het voorschot of de leges te verlenen als de verzoeker een laag inkomen heeft. Een huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. In een huurcommissie zit een gelijk aantal huurders- en verhuurdersleden. Er zijn 59 huurcommissies, ondersteund door één secretariaat. Het secretariaat van de huurcommissies is onderdeel van het ministerie van VROM.     

Reageer op dit artikel