nieuws

afschaffen hypotheekrenteaftrek grote strop bouw

Geen categorie

Het afschaffen van de hypotheekrente aftrek heeft enorme gevolgen voor de bouwproductie.

Als een fiscale hervorming wordt doorgevoerd conform de uitgangspunten die het Centraal Planbureau hanteert, dan daalt de bouwproductie met gemiddeld bijna 6 miljard euro op jaarbasis in de komende twintig jaar. Lagere koopprijzen werken daarnaast door in de gemeentelijke grondexploitatie. Dit veroorzaakt een verlies aan inkomsten van 1,2 miljard euro op jaarbasis. Hiervan is 400 miljoen euro af te wentelen op boeren en andere particuliere grondeigenaren. Per saldo bedraagt het jaarlijkse verlies aan opbrengsten voor gemeenten 800 miljoen euro op jaarbasis.Dit concludeert het Economische Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) in het rapport Beperking hypotheekrenteaftrek: gevolgen voor bouwproductie en woningmarkt. Op eigen initiatief heeft het EIB een uitgebreid onderzoek verricht naar de gevolgen van beperking van de renteaftrek voor de bouwproductie en de woningmarkt. Voor de vormgeving van de beperking van de renteaftrek is aangesloten bij de recente studie van het Centraal Planbureau. In deze variant wordt de hypotheekrenteaftrek volledig geschrapt en worden de opbrengsten daarvan naar gezinnen teruggesluisd via de inkomstenbelasting en worden het eigen woningforfait en de overdrachtsbelasting geschrapt. Per saldo leidt dit tot een lastenverzwaring voor de eigen woningsector met 7 miljard euro op jaarbasis. Dit komt overeen met een beperking van het huidige voordeel van de hypotheekrenteaftrek met ruim 60 procent.

Reageer op dit artikel