nieuws

Aedes wil bonus-malussysteem ISV

Geen categorie

Woningcorporatiekoepel Aedes wil de instelling van een bonus-malussysteem voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV).

Bij een dergelijk systeem worden gemeenten die in herstructurering investeren beloond, en gemeenten die dat niet of onvoldoende doen gesanctioneerd.’Waar het nu op aankomt, is daadkracht bij de partijen die de woningmarkt van het slot moeten halen: de rijksoverheid, de gemeenten, de woningcorporaties, de projectontwikkelaars en de bouwers’, zo schrijft Aedes aan de Vaste Commissie van VROM. Corporaties zetten zich in door onder andere meer nieuwbouw, meer verkoop van woningen, toenemende investeringen in wonen met zorg, prestatieafspraken en het oprichten van een Landelijke Verkoop Toegelaten Instelling en het Garantiefonds Stedelijke Vernieuwing. Het besef dat nu moet worden aangepakt is volgens Aedes nadrukkelijk aanwezig bij de woningcorporaties. Maar uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Gemeentefonds 2004 blijkt dat gemeenten structureel minder uitgeven aan het cluster rond wonen dan bij de verdeling van het gemeentefonds is verondersteld. Aedes verbaast zich erover dat er met enige regelmaat wordt gepleit voor een heffing op de vermogens van woningcorporaties voor de stedelijke vernieuwing, terwijl gemeenten kennelijk hiervoor bestemde eigen middelen voor andere doelen aanwenden.

Reageer op dit artikel