nieuws

aedes werkt met regieraad samen

Geen categorie

Corporatiekoepel Aedes neemt deel aan het Vernieuwingsoffensief Bouw.

De samenwerking tussen Aedes en de Regieraad Bouw is bezegeld door de ondertekening van een Vernieuwingsakkoord. Bij Aedes zijn ruim 500 woningcorporaties aangesloten die gezamenlijk 2,4 miljoen woningen beheren en jaarlijks 6 tot 7 miljard euro investeren in nieuwbouw, onderhoud en verbetering. Daarmee zijn de woningcorporaties de grootste opdrachtgever in de woningbouw. Ook wordt steeds vaker geïnvesteerd in maatschappelijk vastgoed, zoals zorgcentra, opvangvoorzieningen en scholen. Met het Vernieuwingsakkoord wil Aedes het belang van innovatie in de bouw nadrukkelijk onder de aandacht van haar leden te brengen. De woningcorporaties worden gevraagd het bouwbedrijfsleven ?uit te dagen haar kennis en creativiteit in te zetten voor duurzame en maatschappelijk renderende oplossingen’. Volgens Aedes zijn corporaties in staat om optimale samenwerking in de bouwketen tot stand te brengen door die als voorwaarde te stellen bij de opdrachtverstrekking. Daarnaast zullen Aedes en de Regieraad samenwerken aan de acceptatie en invoering van gestandaardiseerde informatiesystemen en afsprakenstelsels.

Reageer op dit artikel