nieuws

aedes-leden achter afspraken met dekker

Geen categorie

Een kleine meerderheid van de leden van corporatiekoepel Aedes is voor het onderhandelingsresultaat van de Grote Beweging.

Dit blijkt uit de uitkomst van zeven ledenraadplegingen die van 6 tot 10 maart 2006 zijn gehouden. Aan de leden is voorgelegd of zij, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de borging beter wordt geregeld, kunnen instemmen met het onderhandelingsresultaat.Dat meldt de website van de corporatiekoepel. De Grote Beweging is een samenhangend pakket afspraken met minister Dekker van VROM over de modernisering van het huurbeleid, een bijdrage van verhuurders aan het betaalbaar houden van de huur voor mensen met een smalle beurs (huurtoeslag), de verhouding tussen overheid, corporaties en burgers en over investeringscondities. In de ledenraadplegingen in het land heeft ruim 65 procent (334) van de Aedes-leden hun stem uitgebracht. In tegenstelling tot berichten in de Volkskrant van 10 maart en op de website van de Woonbond, is zowel bij de gewogen als ongewogen stemming sprake van een meerderheid van de leden die voor de Grote Beweging heeft gestemd, stelt Aedes. De ledenraad van Aedes heeft eerder besloten dat bij een opkomst van meer dan 50 procent van de leden en een tweederde meerderheid, zij de uitkomst van de ledenraadpleging zou volgen. Bij de huidige uitslag zal de ledenraad een inhoudelijke afweging maken en zelf tot besluitvorming moeten komen. De ledenraad zal vandaag besluiten of de vereniging het bereikte onderhandelingsresultaat aanvaardt of afwijst.

Reageer op dit artikel