nieuws

Aedes-directeur Boerenfijn: ‘Minister toont daadkracht’

Geen categorie

In een reactie op de huurbrief van minister Dekker zegt Aedes-directeur Peter Boerenfijn: ‘De minister toont met dit beleid daadkracht en biedt uitzicht op ruimte voor maatschappelijk ondernemerschap.

Door meer beleidsruimte op lokaal niveau voor corporaties, in combinatie met een gezonde druk op corporaties en gemeenten om snel investeringsafspraken te maken, geeft de minister een sterke impuls aan het bouwen van de zo noodzakelijke nieuwe woningen.’Aedes gaat ervan uit met de minister tot de opstelling van een convenant te kunnen komen. ‘We hebben overeenstemming over de te volgen hoofdlijn, en zijn elkaar dicht genaderd’, aldus Boerenfijn.Huurders vragen zich door de berichten in de media af of ze de komende jaren hun huur nog wel kunnen betalen. Door de huurverhoging de komende vijf jaar te baseren op de jaarinflatie in combinatie met de beperking van de gemiddelde huurstijging hebben de meeste huurders van corporaties de eerste drie jaar zelfs een voordeel dan wanneer het huidige beleid zou worden voortgezet.Ook in toekomstig geliberaliseerde woningen zullen de effecten meevallen omdat volgens Boerenfijn corporaties al jaren bewijzen zeer verantwoord met de ruimte in het huurbeleid om te gaan. ‘Ruimte is niet hetzelfde als alle huren verhogen: er zijn woningen te duur, te goedkoop en precies goed geprijsd. Het valt niet langer uit te leggen dat op basis van historie een flatwoning duurder is dan de eengezinswoningen waarop wordt uitgekeken.’ Aedes heeft steeds benadrukt dat ruimte in het huurbeleid nodig is voor een goede prijs – kwaliteitsverhouding van huurwoningen. Aedes is tevreden dat de minister de toezegging heeft gedaan dat ook in de toekomst huurders in geliberaliseerde woningen recht houden op huursubsidie als aan de vereisten van de huursubsidiewet wordt voldaan. ‘Op die manier blijft voor corporaties de mogelijkheid bestaan om bijvoorbeeld grote gezinnen met lage inkomens in grote woningen te blijven huisvesten’, aldus Boerenfijn.    

Reageer op dit artikel