nieuws

Aantal koopakten stijgt fors

Geen categorie

Het Kadaster heeft in de eerste helft van dit jaar meer koopakten ingeschreven dan in dezelfde periode van 2003.

Het gaat om een stijging van 12 procent, waarvan 7 procent een gevolg is van de registratie van voorlopige koopovereenkomsten. Deze voorlopige koopovereenkomsten kunnen sinds september vorig jaar ook worden ingeschreven bij het Kadaster. Het geeft een koper zes maanden bescherming tegen bijvoorbeeld een faillissement van de verkoper. Vooral in Amsterdam, Arnhem en Rotterdam wordt volgens het Kadaster veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het inschrijven van voorlopige koopovereenkomsten. Behalve tegen een faillissement van de verkoper beschermt de registratie ook tegen een beslaglegging van het over te dragen vastgoed en tegen een mogelijke dubbele verkoop door de eigenaar. Ook kan de eigendomsoverdracht zes maanden lang niet worden geblokkeerd door een nieuw voorkeursrecht van een gemeente. Overigens geldt de bescherming behalve voor onroerend goed ook voor schepen en vliegtuigen. Makelaars moeten kopers informeren over de inschrijving. Het Kadaster kreeg in de eerste zes maanden 95 miljoen euro binnen tegen 90 miljoen in dezelfde periode van 2003. De stijging kwam niet alleen door de toename van het aantal koop- en hypotheekakten, maar ook door tariefsverhoging. Verder steeg het aantal internetdiensten met eenvijfde. Door een goede kostenbeheersing kwam het resultaat uit op een miljoen euro negatief (vorig jaar 5 miljoen euro negatief). Daarmee ging het beter dan was verwacht. Het Kadaster durft geen voorspellingen te doen over de rest van het jaar. De economie geeft geen blijk van duidelijke groei. De lage rentestand beïnvloedt de vastgoedmarkt nog wel steeds positief.     

Reageer op dit artikel