nieuws

7,5 miljard voor landelijk gebied tot 2014

Geen categorie

De komende zeven jaar wordt ongeveer 7,5 miljard euro geïnvesteerd in het landelijk gebied.

De provincies krijgen het voortouw bij het maken van integrale plannen en het aanjagen van de uitvoering. Het Rijk en de twaalf provincies ondertekenden daartoe gisteren bestuursovereenkomsten, die een flinke impuls geven aan de verbetering van het landelijk gebied. De 3,2 miljard van de rijksbegroting is samengebracht in het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Daarnaast komt er via het Rijk 400 miljoen euro onder meer uit leningen voor particulier natuurbeheer, Europese fondsen en exploitatiewinst van grondbezit. Samen met de investeringen van de provincies, gemeenten, waterschappen en private partijen is er de komende zeven jaar ongeveer 7,5 miljard euro beschikbaar voor de integrale aanpak van het landelijk gebied.

Reageer op dit artikel