nieuws

30 grootste steden hebben hun positie verbeterd

Geen categorie

Het Grotestedenbeleid (GSB) heeft tussen 1999 en 2004 effect gehad en meer daadkrachtiger grote steden opgeleverd.

Steden zijn resultaat gerichter gaan werken en de participatie van burgers is versterkt. Vooral maatregelen in de fysieke sfeer (woningmarkt en leefomgeving) en het sociale beleid hebben significant effect gehad in de 30 GSB-steden. Dit blijkt uit de eindevaluatie GSB 2 die door minister Pechtold (voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) naar de Tweede Kamer is gestuurd.De maatschappelijke doelen van het Grotestedenbeleid zijn grotendeels gehaald. De positie van de grote steden is fors verbeterd. Uit een vergelijking met 20 niet-GSB steden is het effect van het beleid aangetoond, zoals bij de bestrijding van jeugdwerkloosheid en de werkloosheid onder allochtonen. Niet alleen sociaal economisch boekt het Grotestedenbeleid succes maar ook in sociaal fysieke hoek (woningmarkt en leefomgeving).De stedelijke vernieuwing binnen het Grotestedenbeleid heeft geleid tot meer hoger opgeleiden in steden, wat een gunstig effect heeft op het veiligheidsniveau en de economie. Zo blijkt ook uit de evaluatie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) die minister Dekker (VROM) twee weken geleden naar de Tweede Kamer stuurde. Het economisch beleid van GSB 2 heeft de totale werkgelegenheid in de GSB-steden niet aantoonbaar vergroot. Wel heeft het de werkgelegenheid in de detailhandel gestimuleerd door de aantrekkingskracht op winkelend publiek.Op 11 maart 2005 is GSB 3 van start gegaan. Het rijk en 31 steden hebben tot 2010 in totaal ongeveer 4 miljard euro beschikbaar.

Reageer op dit artikel