congres

Geen categorie

Masterclass Stedelijke Herverkaveling

Masterclass Stedelijke Herverkaveling

“Herschikking eigendom door eigenaren voor eigenaren”
Leegstand van detailhandel of kantoren, onbalans op de lokale woningmarkt of bedrijventerreinen kan worden opgelost door herschikking van versnipperd eigendom. Stedelijke herverkaveling draagt bij aan het doorbreken van stagnerende gebiedsontwikkeling.

Vastgoedmarkt en het Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid organiseren 10 november 2014 op Nyenrode Business University de masterclass “Stedelijke Herverkaveling”.

Stedelijke herverkaveling is een instrument dat private en publieke partijen kunnen inzetten om tot een herschikking van onroerende zaken (“eigendom”) te komen. Deze herschikking kan helpen om versnipperd eigendom bij (duurzame) gebiedsontwikkeling op te heffen. De realiteit is dat dergelijke lastige eigendom situaties zich, mede als gevolg van de economische crisis en bevolkingskrimp, veelvuldig voordoen.

Leegstand van detailhandel of kantoren, onbalans op de lokale woningmarkt tussen corporatie- en privaat bezit of bedrijventerreinen zijn voorbeelden waar de huidige eigendomsposities de ontwikkelmogelijkheden van anderen blokkeren en herstructurering bemoeilijken.

Het zijn voorbeelden van ruimtelijke opgaven waarbij het de vraag is of het huidige grondinstrumentarium en de actieve inzet daarvan door de overheid bijdraagt aan de oplossing van de problemen. Bijvoorbeeld, wat is het nut van onteigening bij leegstand? Zijn de bijkomende financiële kosten en risico’s maatschappelijk te verantwoorden? En wie draagt deze risico’s ? 

Nieuw instrument
In de afgelopen periode is een instrument voor stedelijke herverkaveling ontwikkeld op basis van privaat-private gebiedsontwikkeling, waarbij de overheid de gebiedsontwikkeling faciliteert. Financiële risico’s worden zo bij de gemeente weggehouden en aan de andere kant wordt ruimte gegeven aan partijen om eigen verantwoordelijkheid te nemen bij gebiedsontwikkeling. Daar waar noodzakelijk kan dit zelfs  worden afgedwongen door een gemeentelijk besluit.

Hoewel wetgeving nog in voorbereiding is, wordt er al gewerkt volgens het gedachtegoed van stedelijke herverkaveling, want ruilen op basis van vrijwilligheid is nu reeds mogelijk. Maar ruilen op basis van vrijwilligheid gaat uiteraard niet vanzelf, betrokken partijen moeten het nut van het ruilen ook inzien. Hoewel dit niet eenvoudig is, blijkt uit tal van initiatieven dat ruilen op basis van vrijwilligheid zeker mogelijkheden biedt.

Masterclass brengt theorie en praktijk rondom herverkaveling samen

Onderwerpen:
• Wat is stedelijke herverkaveling ?
• Waarom stedelijke herverkaveling ?
• Toelichting van het instrument stedelijke herverkaveling en voordelen 
• Inhoud en achtergrond van het rapport van de commissie stedelijke herverkaveling
• Praktijkvoorbeelden (leegstand van detailhandel, herstructurering van de private woningmarkt middels ruilen etc.) Bij deze praktijkvoorbeelden wordt ook ingegaan op de vraag hoe een dergelijk project vorm krijgt en welke juridische, planologische en plan-economische keuzes op tafel komen.

Resultaat
U krijgt zicht op de toepassing van het instrument Stedelijke Herverkaveling en de huidige beleids- en juridische context aan de hand van praktijkcases.

Sprekers

  • Marc van Geene, Senior projectmanager Kadaster Ruimte en Advies
  • Guido Kuijer, Senior projectadviseur Kadaster Ruimte en Advies


Voor wie?
De masterclass is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met gebiedsontwikkeling, stedelijke herverkaveling en leegstand, private partijen zoals, grondeigenaren, bouwers, ontwikkelaars, makelaars en vastgoedeigenaren als publieke partijen: overheid, provincies, gemeenten, e.d.

Datum
10 november  2014
Tijd
13.30 uur – 17.00 uur (gevolgd door netwerkborrel)
Investering
€ 325,- excl. BTW (voor abonnees Vastgoedmarkt € 295,- excl. BTW)

Aanmelden
Stuur een mail naar events@bimmedia.nl met als onderwerp “Stedelijke Herverkaveling”  U ontvangt dan de bevestiging en factuur per mail. Vermeld voor de korting of uw abonnee bent van Vastgoedmarkt.

Locatie: Nyenrode Business Universiteit
Organisatie: Vastgoedmarkt in samenwerking met IVVD
Datum: 10-11-2014
Tijdstip: 13.30 – 17.00 uur (na afloop is er een netwerkborrel)
Adres: Straatweg 25, Breukelen
Reageer op dit artikel