congres

Geen categorie

Greenlease in de praktijk

Greenlease in de praktijk

Met een stappenplan een Greenlease tot stand brengen. Hoe worden duurzaamheidambities vastgelegd tussen eigenaar en gebruiker? Hoe kan een Greenlease effectief ingezet worden? Met welke huurders kan een Greenlease afgesloten worden? Wat zijn de procesafspraken en hoe komen de prestatieafspraken tot stand en hoe worden resultaten geboekt?

Greenlease
Een Greenlease is een huurcontract tussen verhuurder en huurder waarin concrete afspraken vastgelegd worden over duurzaam gebruik en duurzame exploitatie van een gebouw. De Greenlease is daarmee een oplossing voor de split -incentive (eigenaar neemt investering voor zijn rekening, terwijl de huurder de voordelen opstrijkt). De Greenlease is bovendien ook een prestatiecontract waarmee de investering in duurzaamheid gezamenlijk worden terug  verdiend. Wederzijdse verantwoordelijkheden en financiële prikkels maken onderdeel uit van zo’n zogenaamd groen huurcontract.

In een Greenlease worden duurzaamheidsmaatregelen vastgelegd, inclusief de toewijzing/verdeling van verantwoordelijkheden, kosten, baten en risico’s. De duurzaamheidsmaatregelen moeten zowel voor de huurder als voor de verhuurder gedurende de gehele huurtermijn meetbaar en controleerbaar zijn. Vaak is daarbij ook de vastgoedmanager betrokken aangezien hij een regiefunctie heeft bij het realiseren van de gemaakte afspraken gedurende de looptijd van de huurovereenkomst. Voor een gefundeerd oordeel over nut en noodzaak, investeringen en resultaat is kennis over deze nieuwe contractvorm essentieel.

Stappenplan
In de workshop leert u aan de hand van een stappenplan hoe een Greenlease tot stand komt. Hoe worden duurzaamheidambities vastgelegd tussen eigenaar en gebruiker? Wat zijn de procesafspraken en hoe komen de prestatieafspraken tot stand en hoe worden resultaten geboekt? Kan het behalen van een BREEAM NL- Certificaat ook worden meegenomen? Aan de hand van de Greenlease Menukaart, het Greenlease Dashboard en verschillende casussen leert u de ins en outs en de do’s en don’ts van een Greenlease kennen.

Inzicht in risico’s
Een Greenlease is een prestatiecontract waarin beide partijen verplichtingen, wensen en eisen vastleggen ten aanzien van elkaar ten gunste van een duurzaam gebouw in beheer én gebruik. Tijdens de workshop krijgt u ook een goed inzicht in de risico’s verbonden aan een prestatiecontracten zoals een Greenlease en hoe u daarmee in de praktijk mee om kunt gaan. Ook worden de financiële en subsidie mogelijkheden met u besproken.

Programma
De workshop bestaat uit een volledig verzorgde middag en geeft antwoord op de volgende vragen van commercieel vastgoedprofessionals over de GreenLease:
* Welke belangen brengt een Greenlease bij elkaar?
* Wat moet een Greenlease omvatten?
* Wat voor typen Greenleases zijn er?
* Hoe kan een Greenlease effectief ingezet worden?
* Hoe kan in een Greenlease harde zakelijkheid vastgelegd worden?
* Met welke huurders kan een Greenlease afgesloten worden?
* Kan er een relatie gelegd worden in een Greenlease met de BREEAM NL  methodiek?

Docenten
Claudia Heimensen – Head of Sustainability JLL
Jesse Zijlma – BarentsKrans Advocaten

Investering:
€ 325,= excl. BTW en inclusief studiematerialen, koffie, thee en netwerkborrel. Voor deze workshop geldt een vroegboekkorting van 15%. Deze loopt af op 23 september 2014 (investering met vroegboekkorting is € 276,25 excl. BTW).

Aanmelden
Stuur een mail naar events@bimmedia.nl met als onderwerp “Greenlease in de praktijk”. U ontvangt dan de bevestiging en factuur per mail. Graag bij de aanmelding ook het factuuradres vermelden.

Meer informatie

Locatie: Nyenrode Business Universiteit Breukelen
Organisatie: Vastgoedmarkt en IVVD
Datum: 07-10-2014
Tijdstip: 13.30 – 16.30 uur inclusief netwerkborrel
Adres: Breukelen
Reageer op dit artikel