congres

Geen categorie

Masterclass Financiering en energiebesparing in de zorg

Masterclass van Vastgoedmarkt en Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid over energieprestatiecontracten, kansen voor de zorg, vastgoedstrategie en financiering.

“Realiseer aanzienlijke energiebesparingen zonder eigen investeringen”

Uw doel is het leveren van excellente zorg tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Zorginstellingen kunnen door een Energie Prestatie Contract aan te gaan aanzienlijke besparingen realiseren op energie- en operationele kosten en daarmee, met een garantie van een derde partij, de investering financieren.

Zorginstellingen lopen steeds meer risico met de financiering en exploitatie van vastgoed. Daarmee is Zorgvastgoed een strategisch bedrijfsmiddel geworden. Deze masterclass geeft u als beslisser de noodzakelijke kennis om oplossingen te vinden en kansen te benutten met betrekking tot financiering en energiebesparing. Het concept is  ook op andere onderdelen van de exploitatiekosten toepasbaar.

Sprekers zijn Albert Hulshoff, AHB Consultancy over Energieprestatiecontracten; Michel van Rooyen,  AT Osborne over kansen voor de zorg, vastgoedstrategie en financiering; Johan Paul,  Coresta over Integrale Business Case – financiering en prestatiecontracten; en Rob Moelker, Lievensberg over een lagere energierekening, een beter binnenmilieu en betere werkprestaties via de casus Lievensberg in Bergen op Zoom.

Meer informatie en aanmelden

Datum:  Dinsdag 19 maart 2013
Tijd:  13.30 uur – 18.00 uur
Locatie:  Nyenrode Business University, Breukelen
Investering: € 325,- excl. BTW (voor abonnees Vastgoedmarkt € 295,- excl. BTW )

Voor wie?
Deze Masterclass is bij uitstek geschikt voor professionals in de zorg, directieleden, management en beleidsmedewerkers bij zorginstellingen.

Achtergrond
De financiering van zorgvastgoed is tegenwoordig de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen. Daarmee worden zorginstellingen drager van het vastgoedrisico.

Toenemende schaarste van fossiele brandstoffen kan de prijzen van energie binnen een aantal jaren zo opdrijven dat energierekeningen onbetaalbaar worden. Beperking van het energieverbruik in de zorg is van het grootste belang voor een efficiënte bedrijfsvoering. Zorggelden kunnen dus worden besteed waar ze voor bedoeld zijn. In deze masterclass worden de verbanden tussen financiering en energiebesparing behandeld waarmee voortgang op beide terreinen kan worden gemaakt.

Het energiebesparingscontract en/of de Esco komt nog niet veel voor in Nederland, terwijl in de ons omringende grotere landen zoals Duitsland, Frankrijk en Engeland het bij wijze van spreken al dagelijkse kost is. Het Lievensberg Ziekenhuis nam deze stap al in 2007, is al een aantal jaren operationeel en loopt daarmee ver voorop in Nederland. Zij sloten met Honeywell een prestatiecontract waarbij de energiebesparing door Honeywell gegarandeerd wordt. In deze masterclass is het Lievensberg Ziekenhuis de praktijkcase.

Met een energieprestatiecontract (EPC) en met een Energie Service Company (Esco) kunnen energiebesparingen worden gerealiseerd zonder zelf de investeringen te doen. Op het operationele vlak worden kosten beheerst, terwijl op het ideële vlak een bijdrage wordt geleverd aan de omgeving door vermindering van de CO2-uitstoot.

Een energieprestatiecontract kan gecombineerd worden met andere prestatiecontracten. De financieringsmogelijkheden nemen hiermee toe en uw operationele excellentie wordt vergroot. In deze masterclass komen de strategische en beleidsmatige aspecten hiervan aan de orde.

Locatie: Breukelen
Organisatie: Vastgoedmarkt en Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid
Datum: 19-03-2013
Tijdstip: 13.30 – 18.00 uur
Contact: Aanmelden bij events@sdu.nl
Adres: Straatweg 25
Reageer op dit artikel