congres

Geen categorie

Masterclass Nationaal Symposium Woningcorporaties

Masterclass over het bedrijfsmodel van de toekomst: van corpo naar rabo.

Steeds meer worden het Rabobankmodel, het franchiseconcept en shared service centers genoemd als toekomstige organisatiemodellen voor woningcorporaties. Dergelijke modellen kunnen bijdragen aan de in de huidige context nodige schaalvergroting, efficiency en financierbaarheid. Tegelijkertijd kunnen de modellen waarborgen bieden voor lokale verankering en verbeterde governance.
Locatie: NBC Nieuwegein

Locatie: Nieuwegein
Organisatie: Studiecentrum Bedrijf en Overheid
Datum: 11-10-2012
Reageer op dit artikel