congres

Geen categorie

Vastgoedmarkt Trends Congres Het vertrouwen vernieuwen – Word de crisis de baas

Het thema is: Het vertrouwen vernieuwen – Word de crisis de baas. De huidige marktomstandigheden worden in perspectief geplaatst en er worden oplossingen aangereikt.

Waarom zou de vastgoedwereld het speelveld laten bepalen door AFM en DNB als ze zelf genoeg kennis en informatie bezit? Waarom deze kennis en ervaring laten verbrokkelen doordat marktpartijen hun marktinformatie voor zichzelf houden?  Hoe voorkomen we dat het huidige proces van afslanking leidt tot eenzelfde brain drain als tijdens de vastgoedcrisis van begin jaren ’80? Hoe gaan we ons geld verdienen in een door krimp, vergrijzing, internet en overcapaciteit getroffen markt?

Deze en verwante vragen komen aan bod tijdens het Vastgoedmarkt Trends Congres, op 8 mei in Koetshuis de Zadelhoff in Breukelen. Zeven sprekers gaan in op creatieve samenwerking en/of nieuwe verdienmodellen. Sprekers zijn o.a.

Mels Dees, hoofdredacteur Vastgoedmarkt;
Prof. drs. Pé Kohnstamm;
Ir. E.W.J. Steinmaier, Head of Real Estate Advisory,  ABN AMRO Bank;
P.W. Affourtit, algemeen directeur, WPM Groep;
A.P. Klaase MSc, senior consultant, Fakton.

Anker van het programma is de bijdrage van Pé Kohnstamm. Hij  zal nader ingaan op de oproep van hemzelf en Dirk Rompelman, voormalig hoofdredacteur van Vastgoedmarkt, tot krachtenbundeling in de vastgoedsector.  Erik Steinmaier van ABN Amro gaat in op het imago van de Nederlandse vastgoedwereld in het buitenland. Daan Klaase laveert als consultant van Fakton tussen alle actoren in een project- of gebiedsontwikkeling. Hij zal vanuit die rol ingaan op de oproep van Kohnstamm tot krachtenbundeling.

Wie de crisis de baas wordt? Het Vastgoedmarkt Trends Congres van 8 mei zal ongetwijfeld meer inzicht geven in de krachtsverhoudingen en toekomstige samenwerkingsvormen. Tijdens het congres wordt de winnaar bekend gemaakt van de Vastgoedmarkt Award. Deelname aan het congres vindt plaats op basis van uitnodiging. De uitnodigingen gaan 6 april de deur uit.

Locatie: Breukelen
Organisatie: Vastgoedmarkt
Datum: 08-05-2012
Reageer op dit artikel