congres

Geen categorie

Leergang Stadswijkstudies herziening verzorgingsstaat

Nu de bekende methoden voor stedelijke vernieuwing en buurtverbetering door de crisis zijn stilgevallen, zijn corporaties, overheden en maatschappelijke organisaties op zoek naar een nieuwe dynamiek in de wijk. ‘Eigen kracht’ van burgers wordt gezien als het alternatief voor vastgelopen marktwerking en verbureaucratiseerd overheidstoezicht.

Overheden, professionals en hun organisaties moeten zichzelf opnieuw uitvinden om de burger te ondersteunen in de ontplooiing van eigen initiatief en co-creatie. Biedt de Big Society, die uit Engeland is komen overwaaien, inspiratie voor een nieuwe visie op burgerschap of is het alleen een concept voor nu al ruimschoots mondige burgers en bezuinigende overheden? Data: 5 april, 24 april, 22 mei, 12 juni

Locatie: Amersfoort

Locatie: Amersfoort
Organisatie: Trancity
Datum: 05-04-2012
Website: www.Trancity.nl
Reageer op dit artikel