congres

Geen categorie

Opleiding Stedelijke herontwikkeling

De opleiding biedt professionals handvatten bij het werken aan de steeds complexer wordende stedelijke herontwikkeling. Doordat er structureel minder (traditionele) middelen beschikbaar zijn, worden veel ruimtelijke ontwikkelingen vertraagd of stilgelegd. Het besef groeit dat innovatie hard nodig is om ontwikkelingen weer op gang te krijgen.

Vraagstukken als leegstand, herbestemming en planningsoptimisme vragen om kennis, inventiviteit en een integrale blik. Het accent verschuift naar kleinere, gedifferentieerde projecten. Het gangbare ontwikkelingsproces waarbij ruimtelijke planvorming en het investeringsproces gescheiden van elkaar plaatsvinden, voldoet niet meer. Wil een stedelijke herontwikkeling succesvol zijn, dan moeten deze processen slim op elkaar worden afgestemd.

De opleiding Stedelijke herontwikkeling duurt drie maanden.

Locatie: Amsterdam
Organisatie: De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) en het Nirov
Datum: 27-03-2012
Reageer op dit artikel