congres

Geen categorie

Intervisiewerkplaats Particuliere Woningverbetering

De meeste particuliere eigenaren onderhouden hun woning goed, maar problemen aan de onderkant van de woningmarkt nemen zienderogen toe. Ontwikkelingen zoals leegstand van winkels, verloedering van binnenterreinen of van openbaar groen, wegrottende kozijnen en teveel onverkoopbare woningen ondermijnen de leefbaarheid van een buurt en betekenen waardeverlies van het vastgoed.

Gemeenten stimuleren particuliere woningverbetering, vaak gericht op bepaalde buurten die een opkikker nodig hebben. Met veel inzet, verleiding en financiële steun worden eigenaren uitgenodigd om plannen te maken, besluiten te nemen over renovatie van het casco en over energiebesparing. Inzet van actieve burgers, collectief opdrachtgeverschap, voorlichting over financiële instrumenten staan in de belangstelling.

Locatie:  Museum voor Communicatie, Den Haag

Locatie: Den Haag
Organisatie: Onderzoeksinstituut OTB
Datum: 19-04-2012
Website: otb.tudelft.nl
Reageer op dit artikel