congres

Geen categorie

Seminar Huurbeleid: financiën, economie en demografie

Eind 2011 is besloten tot kooprecht voor huurders. Ook is meer duidelijkheid verschaft over de toepassing van de staatssteunregels. De vernieuwing van de Woningwet en de uitwerking in AmvB’s wordt door minister Spies voortgezet. Ondertussen raast de crisis voort en dreigen extra bezuinigingen.

Sprekers op het seminar gaan in op de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de huurwoningmarkt, de doelgroep en het huurbeleid van woningcorporaties.
Locatie:  Jaarbeurs Utrecht

Locatie: Utrecht
Organisatie: Seminars op maat
Datum: 21-03-2012
Reageer op dit artikel