congres

Geen categorie

Excursie herbestemming Gouda

De excursie gaat naar de herbestemde gebouwen De voormalige Kadeschool, De Sacramentskerk en De Lichtfabriek in Gouda.

Rijksmonument basisschool Kadeschool is sinds 2010 in gebruik als gezondheidscentrum.
In de voormalige R.K. Sacramentskerk is momenteel een medisch centrum gevestigd.
De monumentale lichtfabriek wordt getransformeerd tot entree- en lobbyruimte, congreszalen en café-restaurant . Daarnaast vindt nieuwbouw plaats van 72 woningen en een hotel.
Locatie:  Gouda

Locatie: Gouda
Organisatie: Architectuur Lokaal
Datum: 18-04-2012
Reageer op dit artikel