congres

Geen categorie

Seminar Actualiteiten Verkoop Corporatiewoningen

Tijdens het seminar worden deelnemers geïnformeerd over de nieuwe regels bij de verkoop van corporatiewoningen. Vanaf 1 november zijn nieuwe regels van kracht. De nieuwe regels zijn bedoeld om de verkoop te vergemakkelijken.

De WOZ waarde wordt gebruikt waardoor er minder taxaties nodig zijn. De verantwoording verschuift grotendeels naar het jaarverslag van de corporatie. In het coalitieakkoord is besloten tot een kooprecht voor huurders.
Locatie: NH Hotel naast Utrecht CS

Locatie: Utrecht
Organisatie: Seminars op maat
Datum: 19-01-2012
Reageer op dit artikel