congres

Geen categorie

Seminar PPS en Maatschappelijk Vastgoed / Sportaccommodaties

Lokale overheden realiseren volop maatschappelijk vastgoed zoals scholen, musea, bibliotheken, kinderopvang of combinaties daarvan, de zogenaamde Multifunctionele Accommodaties. De huidige economische situatie leidt ertoe dat overheden kijken naar alternatieve methodes om projecten te realiseren. Hierbij komt Publiek Private Samenwerking (PPS) nadrukkelijk in beeld.

Met slimme exploitatie en het vermengen van verschillende geldstromen zijn sluitende businesscases te realiseren. In het seminar wordt aan de hand van voorbeeldprojecten getoond welke mogelijkheden en onmogelijkheden een PPS constructie biedt.

Locatie: IJsbaan Twente, Enschede

Locatie: Enschede
Organisatie: PPS netwerk Nederland
Datum: 26-10-2011
Reageer op dit artikel