congres

Geen categorie

Netwerkbijeenkomst Toekomst van Stedelijke vernieuwing in Noord-Holland

Door de bezuinigingen gaan zaken veranderen en zal het rijk na
2014 niet meer financieel investeren in stedelijke vernieuwing. Ook de provincie heeft te maken met bezuinigingen en beraadt zich op mogelijke nieuwe scenario’s voor de toekomst van stedelijke vernieuwing en de manier waarop de provincie hier mee om wil gaan.

Het gaat om thema’s als burgerparticipatie, duurzaamheid en leefbaarheid. Het doel van de bijeenkomst is om de deelnemers voor te bereiden op de nieuwe manier van werken in de stedelijke vernieuwing.

Locatie:  Lichtfabriek, Haarlem

Locatie: Haarlem
Organisatie: provincie Noord-Holland
Datum: 10-11-2011
Reageer op dit artikel