congres

Geen categorie

Internationale Biënnale Leegstand & Herbestemming

Door leegstand gaat veel economisch, sociaal en cultureel potentieel verloren. De mogelijkheden om leegstaande gebouwen en ruimten via herbestemming aan te pakken lijken eerder af dan toe te nemen. Nieuwe vormen van (samen)werken zijn nodig: nieuwe strategieën en instrumenten. De noodzakelijke vernieuwing van het ruimtegebruik hangt samen met creatieve ontwikkeling en economische innovatie: herbestemming kan ruimte bieden. Ook zijn andere verdienmodellen nodig.

De Internationale Biënnale Leegstand & Herbestemming vindt plaats van 29 oktober tot 5 november.

Locatie: Locatie congres Mecc Maastricht

Locatie: Maastricht
Organisatie: Nationaal programma herbestemming
Datum: 29-10-2011 – 05-11-2011
Reageer op dit artikel