congres

Geen categorie

Seminar RJ-645, Beleidskeuzes en Best Practices

Begin 2011 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving de nieuwe Richtlijn 645 uitgebracht. De Richtlijn sluit aan bij de positionering en het beleid van de woningcorporatie. Stuurt de corporatie op financieel rendement en financierbaarheid, dan kan bezit op marktwaarde gewaardeerd worden. Is het maatschappelijk rendement belangrijker, dan past daar de bedrijfswaarde of de historische kostprijs beter bij. Het onderscheid tussen ‘DAEB’ en ‘niet-DAEB’ wordt zichtbaar in de jaarrekening. Ook worden meer eisen gesteld aan de waardering van verkoop onder voorwaarden. Op deze dag krijgt men inzicht in de keuzes voor de juiste waarderingsgrondslag.

Locatie: Jaarbeurs Utrecht

Locatie: Utrecht
Organisatie: Seminars op maat
Datum: 14-12-2011
Reageer op dit artikel