congres

Geen categorie

Cursus Exploiteren van monumenten

Met de toenemende druk op de (her)ontwikkeling van bestaand (binnenstedelijk) vastgoed in plaats van nieuwbouw ontstaan er ook nieuwe kansen voor monumentaal vastgoed. Monumentaal vastgoed vereist een kennis en ervaring die op enkele aspecten afwijkt ten opzichte van andere commerciële vastgoedbeleggingen.

Inmiddels kennen we in Nederland een aantal succesvolle voorbeelden van herbestemming en herontwikkeling van monumenten. Creativiteit in herbestemming en herontwikkeling is vaak dé succesfactor gebleken. 

Locatie: Amsterdam
Organisatie: Vastgoed belang
Datum: 08-09-2011
Tijdstip: 13.30 tot 16.30 uur
Reageer op dit artikel