congres

Geen categorie

Cursus De markt van koopwoningen

In de cursus worden recente ontwikkelingen op de markt van bestaande en nieuwe koopwoningen besproken. Vanuit het perspectief van de verschillende betrokken partijen wordt stilgestaan bij de gevolgen van de huidige economische crisis, de reactie hierop en de verwachtingen ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de markt. Daarnaast komen ook de beleidsmaatregelen van de rijksoverheid aan de orde en de gevolgen hiervan.

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn

Locatie: Doorn
Organisatie: OTB TU Delft
Datum: 16-11-2011
Reageer op dit artikel