congres

Geen categorie

Conferentie Gebiedsontwikkeling noord Nederland

Nu de rijksoverheid verder op de achtergrond treedt komt de verantwoordelijkheid meer te liggen bij de provincies en gemeenten. Door op regionaal niveau vraaggericht te bouwen kunnen leegstand op bedrijventerreinen en spookdorpen in krimpgebieden voorkomen worden.

Het NIB organiseert daarom drie conferenties in drie verschillende regio’s. Het middagprogramma verschilt per regio.

Locatie: Assen
Organisatie: Nederlands instituut voor de bouw
Datum: 23-11-2011
Reageer op dit artikel