congres

Geen categorie

Seminar Logistiek Vastgoed

Seminar Logistiek Vastgoed: ‘Wat brengt de toekomst?’ Tijdens het seminar komt de vraag aan de orde waar we als BeNeLux naar toe willen met de huisvesting van de logistieke operaties.

Zijn we genegen deze in onze regio te blijven huisvesten? Of willen we juist een doorvoerland worden, waarbij er eigenlijk direct van onze gateways (Rotterdam en Antwerpen) naar het achterland wordt vervoerd en er geen toegevoegde waarde is voor de supply chain van de BeNeLux?

Locatie: PSV stadion Eindhoven

Locatie: Eindhoven
Organisatie: LogiReal
Datum: 23-09-2011
Contact: Ilona van Wunnik, i.vanwunnik@logireal.com
Reageer op dit artikel