congres

Geen categorie

Water, Wonen & Ruimte Congres

Het thema is ‘Water Werkt’. Water is een belangrijk ingrediënt voor een succesvolle gebiedsontwikkeling. Om sluitende businesscases te maken moeten verschillende functies van water, zoals waterberging met wonen, natuurontwikkeling en recreatie, worden gecombineerd.

Locatie: RDM campus Rotterdam

Locatie: Rotterdam
Organisatie: Magazine Water, Wonen & Ruimte
Datum: 13-10-2011
Reageer op dit artikel