congres

Geen categorie

Seminar Wonen in Kantoren

Rijk, beleggers én projectontwikkelaars hebben een Actieplan voor de Kantorenmarkt in voorbereiding dat binnenkort wordt gepubliceerd. Provincies krijgen een regierol in de aanpak van de leegstand van kantoren. Basis van het actieplan vormt de structuurvisie, die toetsing vooraf en controle achteraf mogelijk maakt.

Het seminar gaat over de mogelijkheden die hierdoor ontstaan om de leegstand van kantoren aan te pakken.

Locatie: NH Hotel Utrecht

Locatie: Utrecht
Organisatie: Seminars-op-maat
Datum: 31-03-2011
Reageer op dit artikel