congres

Geen categorie

Eerste bijeenkomst Platform Excellente gebieden
Hans Wamelink, hoogleraar Bouwmanagement TU Delft, geeft zijn visie op het
bouwproces en ketenintegratie.

Locatie: Ministerie van VROM, Den Haag

Locatie: Den Haag
Organisatie: Ministerie van VROM
Datum: 23-09-2010
Contact: excellentegebieden@agentschapnl.nl
Reageer op dit artikel