congres

Geen categorie

De nieuwe Crisis- en Herstelwet (cursus)
Met de Crisis- en herstelwet wordt beoogd de gevolgen van de economische
crisis te bestrijden. Deze wet is met name gericht op versnelling van procedures
voor grote projecten. Voor de Crisis- en herstelwet heeft het kabinet in kaart
gebracht welke projecten met een significant effect op werkgelegenheid en
economie te maken hebben met juridische belemmeringen.

Het resultaat is een breed palet van ongeveer 60 projecten en een aantal
bijzondere categorieën. Daaronder vallen onder meer projecten op het gebied van
duurzame energie, verbetering van de infrastructuur, bevordering van stedelijke
ontwikkelingen en kustverdediging. Op voordracht van de minister-president
kunnen bij algemene maatregel van bestuur nieuwe projecten of categorieën worden
toegevoegd aan de lijst.

De Crisis- en herstelwet bevat een groot aantal wetswijzigingen, waarmee
procedures worden ingekort, wetgeving wordt gestroomlijnd en het aantal
benodigde vergunningen wordt teruggedrongen. Daarbij gaat het zowel om algemene,
structurele maatregelen als om tijdelijke maatregelen. De algemene
wetswijzigingen gelden voor het hele ruimtelijke domein en richten zich
bijvoorbeeld op de Onteigeningswet. Voor de projecten en categoriëën gelden
tijdelijke maatregelen, onder andere voor beroepsprocedures en
milieueffectrapportages. De tijdelijke maatregelen vervallen per 1 januari 2014.


In één middag wordt u door zeer ervaren (praktijk)deskundigen bijgepraat over
de nieuwe Crisis- en Herstelwet, die naar verwachting uiterlijk per maart 2010
in werking treedt.

voor meer info:
www.paoleiden.nl


Locatie: Leiden
Organisatie: Universiteit Leiden
Datum: 04-03-2010
Contact: 071-5278666
Reageer op dit artikel