congres

Geen categorie

aeDex Marktpresentatie 2010
Locatie: De Heerlickheijd, Ermelo

Het ochtendprogramma van de aeDex Marktpresentatie kent negen werkcolleges
die in het teken staan van het sturen op de bedrijfseconomische prestaties en
het maatschappelijk dividend met het IPD/aeDex kengetallen-en
vastgoedinformatiesysteem.

Het middagprogramma is plenair van karakter. De over 2009 gemeten resultaten
van de IPD/aeDex index worden dan gepresenteerd.

De key-note speech van Martin van Rijn (PGGM) en het daarop volgende debat
staan in het teken van de vraag ‘Meer regels, meer toezicht en… meer markt?’
Uiteraard komt daarbij ook aan de orde waar de corporaties staan in de door de
economische crisis versnelde herijking van de relaties tussen staat, samenleving
en markt.

Zie ook
www.aedexmarktpresentatie.nl


Locatie: Ermelo
Organisatie: aeDex stichting corporatie vastgoedindex/IPD
Datum: 20-05-2010
Contact: 036-5307700
Reageer op dit artikel