boek

Zorgarchitectuur Zorgvastgoed

Geen categorie

Zorgarchitectuur Zorgvastgoed

Zorgarchitectuur Zorgvastgoed brengt de specialismen architectuur, zorgconcepten, vastgoedrekenen en financiering samen.

Het boek geeft handvatten aan zorgbestuurders, zorgmanagers, adviseurs en architecten om rendabel – dus duurzaam – zorgvastgoed te concipiëren. Handig voor iedereen die wil verdienen aan de exploitatie van zorgvastgoed!

‘Dit boek trekt lessen uit het verleden, maakt de stand van zaken inzichtelijk en gaat verder dan dat. Door trends te benoemen, middelen aan te reiken voor analyse en het opzetten van een verantwoorde businesscase voor de eigen instelling.’
drs. R. Crassee MRE FRICS, fellow Corporate Real Estate Management, Amsterdam School of Real Estate

‘De analyse uit het verleden is zeker interessant. Dat de visie niet duurzaam is gebleken moet mensen aan het denken zetten temeer omdat de risico’s bij de zorgaanbieder komen te liggen. Dat vergt een nieuwe oriëntatie. Het boek geeft handvatten dit probleem aan te pakken.’
drs. R.G.H. van Dam MSc, voorzitter Raad van Bestuur Osira Amstelring

‘Een mooi historisch overzicht van ontwikkeling in vraag, aanbod en zorgconcepten, en prima bouwstenen voor het opstellen van een businesscase.’dr.ir. Theo van der Voordt, Universitair Hoofddocent vastgoedontwikkeling en -beheer, Technische Universiteit Delft

‘De voorbeelden laten zien dat hele verschillende wegen naar Rome leiden om een thuis te maken. Kennis van zaken is essentieel en de zakelijke kant moet kloppen. Reken door, neem niets aan en weet dat veel mogelijk is.’
drs. V. Lapré, senior financieel adviseur ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

‘Deze publicatie biedt een waardevolle structuur om beter onderbouwde beslissingen te nemen. De spanning tussen de (waarde van) courantheid van gebouwen en het meer of minder effectief faciliteren van het zorgproces wordt goed neergezet. Beschrijvingen van recente businesscases laten de relevantie goed zien.’
prof. ir. G.R.W. de Kam, bijzonder hoogleraar maatschappelijk ondernemen met grond en locaties, Radboud Universiteit Nijmegen

‘Hoog tijd voor veranderingen in de zorg. Goed voorbeeld doet goed volgen.’
prof. ir. H. de Jonge, directievoorzitter Brink Groep en hoogleraar Real Estate Housing, Technische Universiteit Delft

ISBN: 9789012585118
Type: book
Aantal pagina’s: 203
Prijs: € 39,95
Jaartal: 2012
Uitgever: BIM Media
Reageer op dit artikel