boek

WOZ Wetgeving

Geen categorie

WOZ Wetgeving

Deze bundel geeft een compleet inzicht in de regels met betrekking tot de Wet waardering onroerende zaken.

Onmisbaar voor de medewerkers die bij gemeenten en dienstverlenende bedrijven zijn betrokken bij de uitvoering van de Wet WOZ.

In dit boek vindt u de regels aangaand:
formeel-juridische vragen;
fiscaal gebruik WOZ-gegevens;
gegevensuitwisseling met andere overheden;
verdeling van kosten.

Naast de Wet WOZ met bijbehorende uitvoeringsregels zijn ook opgenomen o.a. Gemeentewet, Waterschapswat, en Wet inkomstenbelasting 2001. Vanaf 2007 is deze laatste wet niet alleen van belang voor het betrekken van het eigenwoningforfait in de aanslag, maar ook voor de beperking van de afschrijving op onroerend goed bij winst uit onderneming. Deze bepalingen worden ook gebruikt in de Wet op de vennootschapsbelasting, die dus ook is opgenomen.

De andere WOZ boeken zijn:
WOZ-Taxaties
WOZ-Bezwaar en beroep
WOZ-Jurispudentie

Naast de boeken kunt u ook een abonnement nemen op de kennisbank WOZ. Op deze kennisbank vindt u snel uw informatie over breder gebruik van de WOZ en BAG. U kunt een abonnement nemen op deze kennisbank met de boeken of zonder de boeken.

Kijk op www.kennisbankwoz.nl voor meer informatie

ISBN: 9789012585576
Type: book
Aantal pagina’s: 352
Prijs: € 58,30
Uitgever: BIM Media
Reageer op dit artikel