boek

WOZ Taxaties

Geen categorie

WOZ Taxaties

Het boek geeft een duidelijk overzicht van taxaties en het taxatieproces van woningen en niet-woningen.

Door de invoering van de jaarlijkse herwaardering is het gebruik van geautomatiseerde waarderingssystemen enorm toegenomen. Zonder hulp van deze systemen was het praktisch onmogelijk geweest om jaarlijks al het onroerend goed in Nederland te waarderen. In WOZ-Taxaties staan twee vormen van waarderingsmodellen centraal: model op basis van directe vergelijking en een statistisch model.

Het boek geeft een duidelijk overzicht van taxaties en het taxatieproces van woningen en niet-woningen. Naast theorie is de stof zoveel mogelijk toegelicht aan de hand van recente jurisprudentie en voorzien van praktijk- en rekenvoorbeelden. Ook (toekomstige) ontwikkelingen worden in deze editie uitgebreid behandeld.

De auteurs zijn al vele jaren werkzaam in de WOZ-praktijk en zijn specialist op het gebied van waarderings- en juridische vraagstukken in het kader van de Wet WOZ.

De andere WOZ boeken zijn:
WOZ-Wetgeving
WOZ-Bezwaar en beroep
WOZ-Jurispudentie

Naast de boeken kunt u ook een abonnement nemen op de kennisbank WOZ. Op deze kennisbank vindt u snel uw informatie over breder gebruik van de WOZ en BAG. U kunt een abonnement nemen op deze kennisbank met de boeken of zonder de boeken.

Kijk op www.kennisbankwoz.nl voor meer informatie.

ISBN: 9789012583916
Type: book
Aantal pagina’s: 320
Prijs: € 76,32
Uitgever: BIM Media
Reageer op dit artikel