boek

WOZ Bezwaar en beroep

Geen categorie

WOZ Bezwaar en beroep

Dit zakboek helpt u bij de behandeling van een bezwaarschrift tegen een aanslag van gemeente, waterschap of provincie.

In Bezwaar en beroep worden de hoofdzaken van de procedure van bezwaar en beroep in belastingzaken behandeld en aan de hand van de meest recente jurisprudentie toegelicht.

Bezwaar en beroep is een praktisch hulpmiddel, dat ondersteuning biedt bij de uitvoering van bezwaar- en beroepsprocedures inzake (lokale) belastingen en de Wet WOZ. Het zakboekje is geschikt voor een ieder die bij dagelijkse werkzaamheden in aanraking komt met bezwaar- en beroepsprocedures.Bezwaar en beroep is een handzaam boekje voor de dagelijkse praktijk.

De andere WOZ boeken zijn:
WOZ-taxaties
WOZ-wetgeving
WOZ-jurispudentie

Naast de boeken kunt u ook een abonnement nemen op de kennisbank WOZ. Op deze kennisbank vindt u snel uw informatie over breder gebruik van de WOZ en BAG. U kunt een abonnement nemen op deze kennisbank met de boeken of zonder de boeken.

Kijk op www.kennisbankwoz.nl voor meer informatie.

ISBN: 9789012585569
Type: book
Aantal pagina’s: 200
Prijs: € 62,54
Uitgever: BIM Media
Reageer op dit artikel