boek

Vastgoed ontwikkeling

Geen categorie

Vastgoed ontwikkeling

Gebruikers van vastgoed verlangen kwaliteit. In Vastgoedontwikkeling is kwaliteit gedefinieerd als een optelsom van twee typen waarden. Het eerste type heeft betrekking op de beleving van de gebruiker, de bezoeker en de omwonenden van het vastgoed. Het tweede type verwijst naar het financiële aspect van huisvesting. Het gaat niet alleen om de initiële investering, maar ook om de exploitatiekosten van het vastgoed over een veel langere periode, de Life Cycle Cost.

Om tot een kwalitatief goed product te komen zal men bij de vastgoedontwikkeling deze twee waarden leidend moeten maken gedurende het ontwerpproces. De financiële waarde en de beleveniswaarde van belanghebbenden (producent/eigenaar/verhuurder, huurder, maatschappij) bepalen zo de definitie van kwaliteit voor vastgoed. De mens als makende mens, homo faber, streeft echter steeds naar beter. Het begrip kwaliteit blijkt dus een dynamisch begrip te zijn, ofwel: modern wonen is van alle tijden.

Vastgoedontwikkeling is bestemd voor opdrachtgevers en hun raadgevers, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van vastgoed en het belangrijk vinden huisvesting te realiseren die weliswaar financieel rendement oplevert, maar in eerste instantie ons welzijn ondersteunt.

De auteur, Ir. C.A.J. van Beukering RVGME, is raadgevend Ingenieur ONRI, directeur Partners in Vastgoed Management (PVM) en voorzitter van de Stichting van Vastgoedmanagers www.vgme.nl. Hij is tevens auteur van het boek Vastgoedmanagement, dat aansluit op Vastgoedontwikkeling.

ISBN: 9789012126540
Type: book
Aantal pagina’s: 450
Prijs: € 33,96
Uitgever: BIM Media
Reageer op dit artikel