blog

Flexibele woongebouwen blijven waardevol

Geen categorie

Flexibele woongebouwen blijven waardevol

Aan woongebouwen worden andere eisen gesteld dan vroeger. We leven langer, en dat vraagt om andere woonvormen, die zorgondersteuning mogelijk maken tegen beheersbare kosten.

De grens tussen wonen en werken begint te vervagen door digitalisering en mobilisering, daardoor ontstaat behoefte aan woningen die ook werken faciliteren. Verkeersinfarcten rondom de stad en de mede daardoor veroorzaakte milieuvervuiling, maar ook positieve aspecten als het hoge voorzieningenniveau, maken de stad een attractieve plek voor mensen die vroeger eerder de woonkwaliteit van een dorp zouden hebben gekozen. Daarvoor moeten dan wel in de stad even aantrekkelijke woningen beschikbaar zijn als in die dorpen. En ten slotte neemt de betrokkenheid van toekomstige bewoners al tijdens de bouw van hun woning toe: ze ontwerpen graag mee, en dat vraagt om gebouwen die een grote diversiteit aan wensen aankunnen.

Woongebouwen kunnen langer meegaan als ze kunnen beantwoorden aan dit soort veranderende behoeften. Door flexibele indelingen mogelijk te maken, hoeven ze niet uit elkaar gehaald te worden om iets nieuws te kunnen bieden. Maar ook het bouwen zelf kan sneller, met minder overlast voor de bewoners en gebruikers van de stad en met een optimaal hergebruik van materialen. Herbestemming van het gebouw als geheel is een beter idee is dan het gebouw in onderdelen of zelfs in grondstoffen uiteen te halen en die opnieuw te gebruiken.

Het meest duurzame woongebouw is een gebouw dat flexibel is.

Olivier Hamers is marketing- en innovatiemanager bij VBI 

Reageer op dit artikel