blog

Apart register voor makelaars blijft belangrijk

Geen categorie

Sinds de oprichting van NRVT, het register voor taxateurs, is er een levendige discussie ontstaan over de vraag of een separaat register voor makelaars nog zinvol is. In diezelfde periode was ik privé betrokkken met de verkoop van ons huis en tegelijkertijd met de aankoop van een huis of appartement. Door mijn ervaringen in de markt ben ik nog meer overtuigd geraakt dat makelaars in een register horen met tuchtrecht en gedragsregels.

Op dit moment bieden de verschillende brancheverenigingen reeds tuchtrecht en gedragsregels, maar het zou de transparantie ten goede komen als de regels geüniformeerd worden. In 2010 heb ik leiding mogen geven aan een commissie, die concept uniforme gedragsregels voor makelaars heeft opgesteld. Toen was de tijd er nog niet rijp voor, maar ik hoop anno 2015 wel. Ook is er de afgelopen maanden een discussie opgestart of een woningtaxateur en andere taxateurs tezelfdertijd activiteiten kunnen verrichten als makelaar of adviseur, zonder dat zij vallen onder de strenge eisen van het NRVT. De belangrijkste verandering voor de positie van de taxateur is het feit dat hij uitsluitend het algemeen belang moet dienen. Zijn of haar taxatie heeft derdenwerking, de samenleving in de meest brede zin is hier bij betrokken. Met een andere pet op kan worden opgetreden als partijdeskundige, die primair de belangen behartigt van de opdrachtgever. Zowel de taxateur als de makelaar dienen over dezelfde capaciteiten te beschikken met betrekking tot het schatten van de marktwaarde van een object. De taxateur moet deze marktwaarde heel duidelijk kunnen beargumenteren en onderbouwen op basis van marktgegevens en regelgeving, de makelaar moet die kennis ook hebben en daarbij beschikken over de specifieke vaardigheden die verbonden zijn aan het totale commerciële traject. Een koper die geen makelaar inschakelt mag niet verwachten dat de makelaar van de verkoper onafhankelijk is en het algemeen belang dient. Het is niet voor niets dat bij verstrekking van hypothecair krediet een taxatie nodig is door een niet bij de transactie betrokken derde, hier speelt het derdenbelang nadrukkelijk de hoofdrol. Ook de opdrachtgever van de taxatie mag geen invloed uitoefenen op de taxateur. Deze problematiek speelt natuurlijk op dezelfde wijze voor makelaars van bedrijfsmatige en agrarische objecten. Als woningkoper en verkoper heb ik opnieuw de belangrijke rol van de makelaar ervaren. Bij mijn eerdere aankopen bestond Funda nog niet en velen denken nu dat Funda de aankoopmakelaar overbodig maakt. De eerste bezichtiging kan best zonder makelaar gedaan worden, maar bij de tweede heb ik zijn inbreng als zeer waardevol ervaren. Om een voorbeeld te geven: Het besluit van 1-1-2015 m.b.t. een verbod op asbesthoudende dakbedekking per 1-1-2024 was mij niet bekend. Onze aankoopmakelaar onderkende de problematiek wèl en behoedde ons voor latere kosten van rond 50.000 euro. De verkoopmakelaar had zijn opdrachtgever hier niet op gewezen. Omdat beide partijen een informatieplicht hebben zou een en ander op termijn leiden tot aansprakelijkheidsprocedures.

Adequate toetredingseisen en jaarlijkse PE-programma’s zijn dus onmisbaar. Een prettige bijkomstigheid bij zowel bij de aankoop als bij de verkoop is dat de onderhandelingen door anderen worden gevoerd. Na afloop van het biedingsproces zijn de relaties tussen de opdrachtgevers nog steeds uitstekend. De keerzijde van het niet zelf onderhandelen is dat er tal van momenten zijn waarop een niet integere makelaar een beslissende invloed kan uitoefenen, zowel in het biedingsproces als ook in het niet doorgeven van belangrijke informatie. In een regio waar biedingen weer normaal worden is een aankoopmakelaar helemaal aan te raden.

Een extra voordeel van het inschakelen van een makelaar is dat hij de beschikking heeft over de historie van de vraagprijzen. Er zijn weliswaar sites die ook deze informatie geven maar dat is een heel zoekwerk en je krijgt er niet de lokale kennis van een goed ingevoerde aankoopmakelaar bij. Het vak van makelaar blijft dus in mijn ogen ook in de toekomst buitengewoon belangrijk en de klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat de makelaars voldoen aan hoge eisen betreffende vakkennis en integriteit. Ik pleit ervoor dat er net zoals bij taxateurs één register voor makelaars komt met tuchtrecht en uniforme gedagsregels voor ingeschrevenen.

Kortom, ik concludeer dat een en dezelfde persoon zowel een NRVT-geregistreerd onafhankelijk taxateur kan zijn en ook in hoedanigheid van geregistreerd makelaar een partijbelang kan dienen.

 

Professor Pé Kohnstamm

Emeritus hoogleraar Vastgoedkunde

Reacties naar: pebakohnstamm@ziggo.nl

Dit artikel is geplaatst in Vastgoedmarkt van oktober 2015 

Reageer op dit artikel