blog

Gebruik disruptive innovations bij de bouw van de stad

Geen categorie

Ik houd van innovaties, maar eerlijk gezegd vind ik veel zogenaamde innovaties in de vastgoedsector vooral logische product- en procesverbeteringen die kwaliteit en efficiency verbeteren. Niks mis mee, voor elke sector en elk bedrijf zijn ze noodzakelijk om concurrerend te blijven.

Innovaties waar ik echt warm voor loop zijn zogeheten disruptive innovations. Innovaties die nieuwe markten en nieuwe value networks creëren, bestaande markten wegconcurreren. Veel ontwikkelingen op ICT, mobiliteits- en energiegebied zijn ontwrichtend (tegenwoordig wel aangeduid als ‘disruptief’). In de ‘fysieke voorraadmarkt’ van vastgoed voelen we dagelijks de effecten en moeten we onze oude business transformeren. Een gevecht voor waardebehoud.

Het wordt tijd dat de vastgoedsector zich direct gaat richten op innovaties die cross sectorale, strategische allianties smeden. Verstedelijkingsvraagstukken, nationaal en internationaal, bieden tal van mogelijkheden om bestaande business modellen te innoveren door ze te integreren met investerings- en exploitatiemodellen van multinationals en start-ups die hun producten en diensten steeds nadrukkelijker richten op een bijdrage aan het leefbaarder en efficiënter maken van steden.

Uit ervaring weet ik dat er internationaal veel waardering is voor de leefbaarheid van onze stedelijke agglomeraties, het comfort van onze transportnetwerken en de relatief sterke positie van de (semi)publieke sector met de potentie om publieke belangen te koppelen aan private business cases. 

In 2016 krijgen we als sector een zetje in de rug. Het kabinet maakt de ‘agenda’ voor de stad speerpunt als Nederland volgend jaar EU-voorzitter is. Om het niet alleen bij goede intenties te laten, beveel ik aan dat de publieke sector (Rijk, provincies en grote steden) snel en massaal tendervraagstukken in de markt zet die ontwikkelaars, beleggers en vastgoedexploitanten uitdagen om samen met spelers uit de ICT, mobiliteits- en energiesector slimme, nieuwe waarde proposities te ontwikkelen die de basis creëren voor een scenario van een veerkrachtige economische groei.

Een dergelijke ‘agenda’ moedigt ontwrichtende innovaties aan en biedt tal van business opportunities. Ik noem er drie:

– Geen publieke investeringsgelden nodig, nieuwe mogelijkheden voor privaat geld; 

– Stedelijke ontwikkeling als exportproduct, een publiek en privaat belang;

– Kans om de ‘Dutch Developer’ als creatieve, crosssectorale verbinder opnieuw uit te vinden en een nieuw marktperspectief te bieden.

 

Auteur: Robert van Ieperen

 

Partner van het onafhankelijke Rotterdamse adviesbedrijf Fakton dat is gespecialiseerd in vastgoed.

 

 

Reageer op dit artikel