blog

Het nieuws van Ilse Kaandorp

Geen categorie

Het nieuws van Ilse Kaandorp

Ruud Boots won met zijn onderzoek The in-transparency of the Amsterdam office market de dertiende IVBN Scriptieprijs 2015. Volgens de jury levert zijn onderzoek een opmerkelijke bijdrage aan de transparantie in de vastgoedsector.

Met deze prijs wil IVBN bijdragen aan de professionalisering van de sector. Dat is niet alleen een wens van vastgoedbeleggers, maar ook van taxateurs en vastgoedmanagers. Maar er moet nog veel gebeuren voordat de vastgoedsector ‘uit het stenen tijdperk’ is.

De sector vastgoedmanagement draagt daaraan bij via de VGM Benchmark. Twaalf organisaties gaven Tias School for Business and Society opdracht om exploitatiedata te verzamelen. Met behulp van een online tool krijgen zij inzicht in de ontwikkeling van indicatoren als snelheid afrekenen servicekosten, huurachterstanden, onderhoudskosten en huurverlening in tijd en in samenhang met andere factoren. Verschillen in de exploitatie per gebouw kunnen hiermee worden verklaard. De Stichting VGM benchmark en Tias borgen de vertrouwelijkheid van de data.

In de VGM Benchmark zit na het eerste jaar ongeveer 6,9 miljoen vierkante meter kantoren (35 procent van de huurmarkt) en ruim 200.000 woningen (22 procent van de geliberaliseerde huurmarkt). Van deze beleggingsobjecten zijn mutatiegraad, betaalachterstanden, huurinkomsten, exploitatielasten en servicekosten nu te analyseren. Niet alleen om de eigen prestatie te verbeteren, maar ook om het gesprek aan te gaan met opdrachtgevers over de oorzaak van verschillen in de exploitatie.

Ilse Kaandorp
Directeur Vastgoedmanagement NL/ (VGM NL)

  Ruud Boots wint IVBN Scriptieprijs

Reageer op dit artikel