blog

Het nieuws van Brigit Gerritse

Geen categorie

Het nieuws van Brigit Gerritse

De parlementaire enquêtecommissie is in het rapport Ver van Huis zeer kritisch over het functioneren van de onderzochte woningcorporaties. De commissie stelt vast dat woningcorporaties in veel gevallen met grote inzet en bevlogenheid dagelijks hun maatschappelijke opdracht hebben uitgevoerd. Daarna volgt een pakket van achttien maatregelen om het functioneren in de toekomst te verbeteren.

In dezelfde week het bericht waarbij uit onderzoek blijkt dat 56 procent van de Nederlandse gemeenten geen vastgoedbeleid kent. Bovendien blijkt bij 52 procent qua vastgoed geen tot een gemiddeld kennis- en opleidingsniveau aanwezig te zijn. En bij 80 procent hechten college en directie ‘geen tot gemiddeld’ belang aan vastgoed als een kernactiviteit voor het bereiken van gemeentelijke doelstellingen.

Gemeenten en woningcorporaties zijn zeer belangrijke stakeholders in de vastgoedsector. Zij bepalen voor een belangrijk deel de ruimtelijke ordening van ons land. De een dus vol passie maar volgens de commissie te machtig en te ambitieus, de ander ‘onthutsend onprofessioneel’. Vanzelfsprekend mag je niet alle gemeenten en corporaties over een kam scheren, maar toch.

Binnen de vastgoedsector is grote behoefte aan verstandige besluiten. Daarin moeten we elkaar helpen. Met passie. Onze gehele sector heeft immers een enorme impact. Het is herfst, maar als we elkaar nu de winter door kunnen helpen komt er ook weer een periode van bloei. De natuurwetten zijn immers sterker dan alle maatregelenpakketten bij elkaar.

Brigit Gerritse, directeur NRW

>

Reageer op dit artikel