blog

Het nieuws van Marien de Langen

Geen categorie

Het nieuws van Marien de Langen

De openbare verhoren zijn achter de rug, de parlementaire enquête nadert zijn ontknoping. Wat is er de afgelopen twintig jaar misgegaan? Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Je kunt al proeven in welke richting de conclusies gaan.

Allereerst: corporatiebestuurders zijn weggelopen voor hun verantwoordelijkheden. Ze hebben hun beslissingen laten leiden door testosteron en hebben soms zelfs een greep in de kas gedaan. Het zelfreinigende vermogen van de sector moet worden verbeterd. Ten tweede: corporaties hadden te veel vrijheid in een periode waarin ook veel geld voorhanden was, waardoor het beleid kon ontsporen. Het toezicht moet worden verscherpt. Tenslotte was de politiek zeer wispelturig. Ze heeft (te) veel van de corporatiesector gevraagd en verzuimd wettelijke kaders te maken. Er moet een langetermijnvisie op de rol van woningcorporaties komen.

De novelle van Blok is de aanzet voor zo’n langetermijnvisie. Ik neem aan dat de Kamer de herzieningswet zal behandelen ná de aanbevelingen van de enquêtecommissie. Inmiddels ligt er wel een gevaar op de loer. De wil om excessen uit te bannen, kan leiden tot een wurggreep op de bewegingsvrijheid van corporaties. Dat moeten we voorkomen. Als corporaties nauwelijks nog nieuwbouw kunnen produceren of renovaties tot stand kunnen brengen, zullen de gevolgen voor huurders, woningzoekenden en de economie desastreus zijn. Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren vele malen méér gepresteerd dan stukgemaakt. Laten we hopen dat een teveel aan politiek testosteron het zicht daarop niet ontneemt.

Marien de Langen
Voorzitter De Vernieuwde Stad
Bestuursvoorzitter Stadgenoot

Reageer op dit artikel