blog

Niels Jansen: De onderzoeker

Geen categorie

Niels Jansen: De onderzoeker

Ik ontbijt met Michael Hesp, op dit moment nog head of research bij JLL. Hij treedt op 1 juni in dienst bij CBRE Global Investors als senior investment analyst. Als genomineerde voor de Yardi Vastgoedmarkt Young Talent Award vind ik het interessant om vanuit verschillende invalshoeken te praten over talent en toekomst. Wat doen mensen met dit talent? Zijn er veranderingen gaande in de maatschappij? En sinds de crisis?

Mipim
Michael en ik praten over het verschil in dikdoenerij van voor en na de crisis tijdens de Mipim, het jaarlijkse vastgoedfeestje in Cannes. Het geld klotst tegen de plinten werd er gezegd. Dus komen daarmee ook de exorbitante vastgoedfeestjes weer terug? Heeft onze generatie daaraan wel behoefte? Wij denken van wel. Verandert er dan niets? Jawel, want hoewel ook wij een goed feestje kunnen waarderen, heeft onze generatie wel een andere werkmentaliteit.

X en Y
Ik vraag naar het verschil tussen generaties, bestaat er een zogenaamde X en Y-generatie? Omdat beelden meer spreken dan 1.000 woorden laat Michael een plaatje zien:

  

X zegt: wanneer doe je nu is iets nuttigs?
Y zegt: wanneer doe je nu is iets leuks?

Volgens Michael laat het plaatje zien dat met de generaties economie en maatschappij veranderen en dat dit zorgt voor groei op basis van andere waardeproposities. Technologiebedrijven zullen opnieuw zorgen voor grote werkgelegenheidsgroei.
Wie had kunnen voorspellen dat een bedrijf als Booking.com inmiddels 30.000 m2 huurt op drie toplocaties in het centrum van Amsterdam. Of dat de makers van het spelletje Angry Birds 650 mensen in dienst hebben? Om dit soort bedrijven goed te huisvesten moet de vastgoedsector innoveren.

Vernieuwing komt van de jonge generatie, die niet wordt gehinderd door ingesleten patronen en dicht bij de vraag staat vanuit de jonge consument. Maar die heeft wel de ervaring van de oude generatie hard nodig. De kunst is hoe je verschillende generaties met elkaar laat samenwerken.

Big data
Het volgende onderwerp dat we bespreken is Big data. Er is steeds meer informatie beschikbaar. Wat doen we met deze informatie? Voor toepassingen die ‘cool’ zijn of ook voor die ‘that matter’? Wij zijn overtuigd van dat laatste.
Wat nu nog een brei aan informatie is, kan straks nuttig zijn om alledaagse problemen op te lossen. Met Big data worden consumenten veel beter geprofileerd en in kaart gebracht. Deze zijn in potentie een zegen voor consumentgericht ontwikkelen en bouwen én voor de marketing van die projecten. Niet in de laatste plaats zorgen ze voor veel werkgelegenheid. Facebook en Google nemen veel mensen in dienst voor de analyse van Big data.

Samenwerken
Innovatie ontstaat door samenwerking. Volgens Michael is de nieuwe generatie veel sterker opgevoed met dit idee. Al op school worden nu in groepen werkstukken gemaakt, terwijl vroeger klassikaal tafels werden opgedreund en individueel huiswerk werd gemaakt. Dat eerste vraagt veel meer van de communicatieve vaardigheden en het over de eigen schaduw kunnen heen stappen.
De vastgoedsector wordt gekenmerkt door oude instituten en belangenbehartigers die vaak goed zijn in het opdreunen van hun belangen en wensen, maar minder goed in het verbinden en sluiten van compromissen. Nog steeds staan in belangrijke dossiers over de woningmarkt, kantorenleegstand en financieringsmarkt de partijen lijnrecht tegenover elkaar. Michael verwacht dat de nieuwe generatie productiever en slimmer is om tot oplossingen te komen.

Crisis
Wij kijken positief naar de toekomst en hebben een sterk geloof in de kracht van de conjunctuur. De economie zal weer groeien en technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor veranderende vraag waarop de vastgoedsector moet inspelen. Toch moeten we niet te licht denken over de crisis. Wij hebben de plicht om van de crisis te leren, die te onderzoeken en te waarschuwen voor nieuwe crises. Ik dank Michael voor het inspirerende gesprek.

In de komende blogs spreek ik onder anderen met een hotelexpert over Amsterdam, een retailer over zijn toekomst en iemand uit de politiek.

Niels Jansen,  vastgoedontwikkelaar bij Provast 

Stem op Niels Jansen. Ga hier naar het stemformulier.

Reageer op dit artikel