blog

Gábor Everraert: Gemakkelijker gezegd dan gedaan

Geen categorie

Gábor Everraert: Gemakkelijker gezegd dan gedaan

Heb medelijden, kent u die uitdrukking? Ik keek vorige week naar een filmpje en deze woorden van dominee Gremdaat kwamen direct in me op. Ik vond ze toepasselijk bij de situaties die ik tegenkom. Situaties waarbij ik word aangesproken door partijen om compassie te hebben met hun realiteit.

Zo werd ik vorige week gebeld door een enthousiaste dame die een pop-up klooster wil beginnen waarin men in alle rust kan wonen, mediteren en samenkomen. Ze is verbaasd dat er voor hen geen betaalbare ruimte is te vinden in het centrum. Volgens haar is de behoefte daaraan onder jongeren groot. Ze snapt best dat er huur voor moet worden betaald, maar waarom zo veel? En waarom doet de gemeente zo ingewikkeld over het werken, samenkomen en slapen in hetzelfde pand? Ze heeft inmiddels een e-mail gestuurd aan de wethouder, want er moet toch aandacht zijn voor hun situatie.

Aan de andere kant van het speelveld heb ik vorige week ook een aantal eigenaren gesproken van vastgoed dat voor de helft leeg staat. In het verleden heeft men vele scenario’s bestudeerd en nagerekend. Alternatieven zijn de revue gepasseerd om het pand om te vormen naar een woon-, winkel- of hotelcomplex of een combinatie van functies. Sommige eigenaren zijn zelfs lang in onderhandeling geweest met een nieuwe exploitant of huurder. Maar helaas zat er toch weer een kink in de kabel en was het resultaat nul (en dus al ver in de min). De kink zit vaak in het financiële plaatje maar openbaart zich ook in de vorm van gemeentelijk beleid of een bestemmingsplan. De vraag is dan, kan de gemeente een uitzondering maken op het beleid zodat dit project wel kan doorgaan.

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur toont in het rapport ‘De toekomst van de stad’ voor een deel compassie met vastgoedeigenaren. De raad schrijft: ‘Leegstand van kantoren en overaanbod van vastgoed op bedrijventerreinen zijn niet alleen te wijten aan de recessie. Het is ook een gebrek aan inzicht bij de rijksoverheid in demografische en economische ontwikkelingen.’ De raad pleit daarmee voor een duidelijke rol van de rijksoverheid om de boekwaarde van leegstaand vastgoed af te boeken, omdat bedrijven dat nu niet genoeg doen.

Vorige week werd ik ook pijnlijk geconfronteerd met de realiteit. Mijn huis, gekocht in 2008, staat sinds kort te koop en mijn makelaar belde om het eerste bod te melden. Dat ligt 20 procent onder het oorspronkelijke aankoopbedrag, geen fijn bericht. Kennelijk heeft deze aspirant-koper een heel andere prijs in gedachten dan ikzelf. Het is me inmiddels wel duidelijk dat je verlies nemen gemakkelijker is gezegd dan gedaan. Ik hoop dat iemand mijn zorg deelt, want vastgoed bezitten is nu niet gemakkelijk.

Gábor Everraert, projectmanager Transformatie bij Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam.

Stem op Gábor Everraert. Ga hier naar het stemformulier.

> Dominee Gremdaat op YouTube

Reageer op dit artikel