blog

Sabine Bentvelzen: langs ‘nieuwe markten’ met Coen van Oostrom

Geen categorie

Sabine Bentvelzen: langs ‘nieuwe markten’ met Coen van Oostrom

De uitspraak ‘De problemen zijn gewoon oplosbaar’ in een interview in Vastgoedmarkt van maart 2013 maakte mij direct enthousiast. Vijf woorden die, in mijn optiek, dwars staan op de omvangrijke negatieve berichtgeving die de vastgoedmarkt kleurt. Betekent dit dat hét recept om de burn-out op de vastgoedmarkt te verhelpen voor het oprapen ligt? Dit leidt mij in mijn inspiratietour naar de boodschapper.

Telefoongesprek met Coen van Oostrom

Coen van Oostrom, CEO OVG Projectontwikkeling, beantwoordt mijn oproep. Een bevlogen man die, als koploper in duurzaamheid binnen de vastgoedsector, zijn organisatie positioneerde in de top 3 van grootste kantorenontwikkelaars in Nederland en Europa. Zelfs door de telefoon voel ik de energie en ervaar ik de passie van deze topondernemer ‘pur sang’. Hij stelt dat Nederland kampt met een kruideniersmentaliteit. ‘Door het ontbreken van een collectieve aanpak voor de heersende problemen op de markt blijft Nederland ziek. De overheid, bankensector en vastgoedmarkt moeten een masterplan maken om het kwantitatieve overaanbod weer in balans te krijgen met de kwalitatieve vraag, zo vult hij aan.

Toekomst vastgoedmarkt

Hardop vraag ik mij af wat dit betekent voor de toekomst van de vastgoedmarkt. Een samenwerking tussen de eerdergenoemde driehoek aan partijen klinkt logisch, maar blijkt in werkelijkheid een ‘ver van ons bed’-show. Het kantorenconvenant van vorig jaar juli, waarin deze partijen hun krachten leken te bundelen voor een collectief anti-leegstandsbeleid is, na de discussie over ‘sloopfondsen’, een stille dood gestorven. ´ ‘Dit bevestigt de hopeloze verdeeldheid in ons land’, zegt Van Oostrom. Hij verwacht dat de vastgoedsector, in het bijzonder de ontwikkelingssector, de komende jaren nauwelijks in beweging komt. ‘Hoe hard we ook het gaspedaal intrappen….’

Winnaars versus verliezers

Een collectief masterplan op korte termijn vormen lijkt een utopie en remt het ‘probleem’ oplossen af. Wat mij duidelijk wordt, is dat er nu moet worden geschakeld, voor het te laat is. Van Oostrom wijst op ‘nieuwe’ markten. In Nederland is dit de kwaliteitsslag van bestaand vastgoed op toplocaties, die moet worden afgestemd op de vraag. Hierbij staan verduurzaming, herontwikkeling en functieverandering centraal. Deze werkvoorraad is enorm. Daarnaast liggen er veel kansen in het buitenland. Van Oostrom heeft zijn ontwikkelingsvisie gericht op deze nieuwe ‘internationale’ markten, waar de consumentenvraag naar duurzame nieuwe huisvesting omvangrijk is. ‘Welke marktpartij kan nu zeggen dat zij, gezien de drukte, tijdelijk ‘nee’ moet verkopen aan potentiele klanten?’

Ik leg de telefoon tevreden neer. Ondanks dat het probleem niet direct oplosbaar is, heb ik het ingrediënt duurzame ‘nieuwe’ markten in binnen- en buitenland toegevoegd aan het recept tegen de collectieve burn-out. En…….de slogan op het ‘medicijn’ is bekend; ‘De problemen zijn uiteindelijk gewoon oplosbaar’.

Sabine Bentvelzen, directielid/ projectontwikkelaar bij Ericis

Stem op Sabine Bentvelzen. Ga hier naar het stemformulier.

Reageer op dit artikel