blog

Onno Dwars: vijf jaar langer leven

Geen categorie

Onno Dwars: vijf jaar langer leven

De woningmarkt staat op zijn kop. Als je nu een nieuwbouwhuis koopt, dan is de verwachting dat je vijf jaar langer leeft dan wanneer je een woning uit de bestaande voorraad koopt. Door de combinatie van performance en evidence based wonen is de sector na twintig jaar innovatie in staat, een langere levensgarantie te geven. Een toekomst om van te dromen.

Het is 2030. Meer dan twintig jaar na een diepe crisis is de woningbouwsector in een stroomversnelling geraakt. Innovatie staat centraal. Mensen kopen massaal nieuwbouwwoningen, bestaande woningen worden vervangen voor nieuwe woningen en we krijgen statiegeld voor de ingeleverde materialen.

De introductie van het energielabel in 2013 voor nieuwbouwwoningen was het begin van structureel meten van de performance van woningen. Het begon met bouwkundige zaken, zoals kierdichtheid en infraroodmetingen. De woningmarkt kreeg hierdoor veel informatie over hoe de woningen nog verder konden worden geoptimaliseerd. Evidence based ontwerpen werd een nieuw begrip. Het materiaalpaspoort dat in 2013 volgde, was het begin van een breed gedragen bewustwording, dat materialen eindig zijn. De sector begon de voordelen in te zien van het niet meer reactief, door wet- en regelgeving, te ontwerpen, maar proactief. Hogescholen, Universiteiten, maar ook het AMC en het VUMC werden massaal betrokken bij de doorontwikkeling van de woonsector. Het begin van een innovatieve sector was een feit.

Door de innovatie werd niet alleen de energieprestatie, de uitstoot van giftige gassen van materialen en het functioneren van het ventilatiesysteem gemeten, maar zijn we ook in staat om de invloed van de woning op onze gezondheid te meten en te bewijzen. Na jarenlang onderzoek is nu de eerste Promovendus gepromoveerd op het proefschrift over de invloed van de woning op de gezondheid. Met een zeer interessante conclusie, dat de woonsector zover is doorgeïnnoveerd, dat mensen die in een nieuwbouwwoning wonen, gemiddeld vijf jaar langer leven dan bewoners van een bestaande woning.

Dat de woningsector de meest innovatieve sector van Nederland werd, kon men zich in 2012 niet voorstellen. Nederland als voorbeeldland van kwalitatief wonen. Zorglasten die zijn verminderd bij een bevolking die steeds ouder wordt, door woningen met een nog hogere kwaliteit was ondenkbaar en dat een sector die was gebonden aan landsgrenzen die wereld heeft veroverd, werd voor onmogelijk gehouden. Maar dat de bewezen kwaliteitsslag heeft geresulteerd in bewezen levensverlenging was een lang gekoesterde droom die waarheid is geworden in 2030.

Reageer op dit artikel