blog

Onno Dwars: leermeester en gezel 2.0

Geen categorie

Leermeester wordt het ultieme carrièreperspectief. In 2023 zal de pensioenleeftijd definitief op 67 jaar liggen en wordt het carrièrepad verlengd met wel vijf jaar vergeleken met nu. Onze maatschappij zal zijn veranderd in een welzijnsmaatschappij en de carrière wordt beëindigd als leermeester.

Onno Dwars: leermeester en gezel 2.0

In onze statusgerichte maatschappij is directeur of lid raad van bestuur het hoogst haalbare. Directeuren worden steeds jonger, Het gros van de mensen in onze welvaartsmaatschappij staat al hoger in de Piramide van Maslow. Hoog opgeleiden zijn eerder rijp om leiding te geven aan een bedrijf. De Piramide van Maslow is een hiërarchische ordening van behoefte. Voeding, veiligheid en zekerheid zijn in Nederland goed geborgd. De ‘nieuwe media’ zorgen ervoor dat sociale netwerken snel tot stand komen en gemakkelijk kunnen worden onderhouden. De behoefte aan waardering en erkenning wordt hierdoor al snel een van de eerste behoeften voor een hoog opgeleide werknemer aan het begin van zijn carrière. Met als hoogste doel, voor velen nog steeds, directeur van een multinational. Zoals Humberto Tan voor BNR met enige jaloezie zei tegen een lid van de raad van bestuur van een multinational van zijn eigen leeftijd: waar is het bij jou goed gegaan of waar is het bij mij misgegaan? Deze klassieke benadering past in een welvaart gedreven maatschappij waarbij materiële zaken en carrière centraal staan. Maar steeds meer mensen ontdekken dat er meer is, namelijk zelfontplooiing. Mensen streven steeds meer doelen na en zijn op zoek naar persoonlijk geluk. Hierdoor zal de welvaartsmaatschappij zich langzaam gaan evolueren naar een welzijnsmaatschappij met immateriële zaken en aan belang winnen.

De vele VUT-regelingen zullen langzaam verdwijnen. Het buigpunt van de bevolkingsgroei lijkt wel bereikt. De pensioengerechtigde leeftijd zal langzaam gaan verschuiven naar 67 in 2023. Door de toenemende vergrijzing zal de druk toenemen op het beschikbare arbeidspotentieel. Deze ontwikkelingen zullen bijdragen aan de verlenging van de carrière van dertig jaar nu naar veertig jaar in de toekomst.

Deze trends zullen bijdragen aan een nieuwe hiërarchische ordening van carrière perspectieven. De jonge directeuren zullen niet langer tot het einde van hun carrière directeur blijven, maar zullen plaatsmaken voor nieuw aanstormend talent. Hun schat aan kennis en ervaring zal niet langer verloren gaan, maar door het leermeesterschap worden overgedragen aan hun gezel. De leermeester krijgt op deze wijze meer tijd voor zelfontplooiing en kan zijn ervaring doorgeven aan de nieuwe generatie.

Het toenemende welzijn en het tekort aan arbeidspotentieel in de toekomst zal leiden tot de herintrede van het leermeesterschap. Een ware verrijking voor leermeester en gezel.

Reageer op dit artikel